foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CONTACT

POLANE COMMERCE d.o.o.

OIB 79078167032
EORI HR79078167032

T  +385 51 33 22 22
F  +385 51 32 09 40
+385 91 2109780
E  info@polane.hr

OFFICE LOCATION

gi da magneti

Već 25 godina GIDA projektira i proizvodi magnetnu opremu: elektromagneti za dizanje, autonomni elektromagneti, magnetni separatori, magneti za radne strojeve, itd. 
Kako bi se garantirala vrhunska kvaliteta proizvoda, GIDA proizvodi sve elemente proizvoda u vlastitim pogonima koristeći vrhunsku tehnologiju i CAD/CAM strojeve.